AFTER – kiedy znaczy ‘PO’

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, np.:

(1) I don’t want to clean up after your boyfriend!
Nie chcę sprzątać po twoim chłopaku!
(2) Your grandmother arrived just after breakfast.
Twoja babcia przyjechała zaraz po śniadaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że konstrukcja „to be after something” oznacza ‘starać się coś zdobyć’, a nie ‘być, znajdować się za czymś’:

(3) I know that your husband is after my job.
Wiem, że twój mąż chce zdobyć moją pracę.

Z kolei zwrot „to be/go after someone” nie wyraża tego, co polskie ‘być/iść po kimś/za kimś’ (ang. „follow someone”). Jego znaczenie to ‘œcigaæ, goniæ kogoœ’:

(4) Her brothers were after him.
Jej bracia ścigali go.

W związku z tym należy wystrzegać się zdań takich jak w przykładzie (5):

(5) *I’m after breakfast.
Jestem po śniadaniu.

Zamiast ‘jestem po śniadaniu’ mogą one być zrozumiane jako ‘chcę zdobyć śniadanie’.

After” może także łączyć dwa zdania, oznaczając ‘po tym, jak’:

(6) The woman went to the police after she spotted the wanted man in her neighbourhood.
Kobieta poszła na policję po tym, jak zauważyła poszukiwanego w swojej okolicy.

Jeśli zdanie podrzędne (rozpoczynające się od „after”) znajduje się na początku całego zdania złożonego, należy oddzielić je przecinkiem:

(7) After she spotted the wanted man in her neighbourhood, the woman went to the police.
Po tym, jak zauważyła poszukiwanego w swojej okolicy, Kobieta poszła na policję.

Możliwe jest połączenie „after” z formą czasownika zakończoną na „-ing” (odpowiadającą polskim rzeczownikom odczasownikowym, czyli takim jak ‘śpiewanie’, ‘zjedzenie’ etc.):

(8) The woman went to the police after spotting the wanted man in her neighbourhood.
Kobieta poszła na policję po tym, jak zauważyła poszukiwanego w swojej okolicy.

Po słowie „after” nie jest dopuszczalne użycie form czasu przyszłego (czyli konstrukcji ze słówkiem „will”). Zamiast nich używane są w odniesieniu do przyszłości formy czasu teraźniejszego. Polacy mają często problemy z przyswojeniem tej zasady, gdyż w języku polskim formy czasu przyszłego mogą występować po przyimku ‘po’. Tę różnicę między dwoma językami ilustrują poniższe przykłady:

(9a) The President of Colombia will read your letter after he returns from Damascus.
Prezydent Kolumbii przeczyta twój list po tym, jak wróci z Damaszku.
(9b) *The President of Colombia will read your letter after he will return from Damascus.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne AFTER – kiedy znaczy ‘PO’
Loading ...