Future Simple

Czas przyszły prosty (“future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: podmiot (wykonawca czynności) + “will” + forma podstawowa czasownika. W niektórych wypadkach można zamiast słówka “will” używać “shall”. W zdecydowanej większości przypadków, zarówno w mowie, jak i piśmie, w zdniach oznajmujących przeważa współcześnie słaba forma czasownika „will”, skracana w zapisie do „-‘ll”.

Oto przykłady konstrukcji z użyciem “will”:

(1) I’ll be one of the best social psychologists in the world.
Będę jednym z najlepszych psychologów społecznych na świecie.
(2) He’ll see her soon.
Niedługo ją zobaczy.

Pytania w czasie przyszłym prostym tworzymy w następujący sposób: “will” + podmiot + forma podstawowa czasownika.

(3a) Will they walk along this street?
Czy oni będą spacerować tą ulicą?
(3b) *Will they walking along this street?
(3c) *Will they walked along this street?
(4) Will you play with your little son today?
Czy będziesz się dzisiaj bawić ze swoim synkiem?

Zdania zaprzeczone mają w czasie przyszłym prostym następującą strukturę: podmiot + “will not” (“won’t”) + forma podstawowa czasownika.

(5) They won’t walk along this street.
Oni nie będą spacerowali tą ulicą.

Czas przyszły prosty służy do:

- opisania zdarzeń lub stanów rzeczy, mających nastąpić w przyszłości

(6) He’ll eat his dinner at 2 pm.
On zje swój obiad o drugiej po południu.
(7) She’ll go to have her hair cut tomorrow.
Ona jutro pójdzie ściąć włosy.

- opisania nagłej, szybko podjętej decyzji

(8) Look, we’ll simply phone her.
Zobacz, po prostu do niej zadzwonimy.
(9) I know, I’ll stay in bed today.
Wiem, zostanę dziś w łóżku.

- wyrażenia propozycji, prośby, obietnicy lub groźby

(10) I’ll carry your bag.
Poniosę twoją torbę.
(11) I’ll help you with your homework.
Pomogę ci w twoim zadaniu domowym.
(12) I’ll tell him everything if you do this.
Jeśli to zrobisz, powiem mu wszystko.
(13) I’ll be there on time, you don’t have to worry.
Będę tam na czas, nie musisz się martwić.

- wyrażenia opinii o przyszłości, podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa zdarzenia się czegoś

(14) I think we’ll have to choose another option.
Myślę, że będziemy musieli wybrać inną opcję.
(15) It will probably rain.
Prawdopodobnie będzie padać.
(16) Look at those dark clouds – it will rain.
Spójrz na te ciemne chmury – będzie padać.
(17) I’ve thought about everything – it will be a well-organized conference.
Pomyślałam o wszystkim – to będzie dobrze zorganizowana konferencja.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Future Simple
Loading ...