PRZYTACZANIE OPINII

Polacy mają nierzadko trudności z właściwym użyciem dwóch angielskich zwrotów: „according to somebody” oraz „in somebody’s opinion”, znaczących ‘wedle (kogoś)’, ‘zdaniem (kogoś)’.

Kłopoty biorą się z dwóch przyczyn. Po pierwsze konstrukcje te bywają błędnie łączone w jeden zwrot – por. przykład (1c).

(1a) In her opinion, we should sit and wait.
Jej zdaniem powinniśmy siedzieć i czekać.
(1b) According to her, we should sit and wait.
Jej zdaniem powinniśmy siedzieć i czekać.
(1c) *According to her opinion, we should sit and wait.

Ponadto, używając zwrotu „according to somebody”, autor wypowiedzi dystansuje się często od przytaczanej opinii, akcentuje, że albo nie w pełni ją podziela, albo nie wie, jaka jest prawda:

(2) ‘According to Darek, drinking beer in the morning is not detrimental to health,’ she said mockingly.
„Zdaniem Darka, picie piwa rano nie jest szkodliwe dla zdrowia” – powiedziała z przekąsem.

Ze względu na tę ostatnią właściwość zwrotu „according to” nie używa się oczywiście do wyrażania własnych opinii:

(3a) In my opinion, your car is not safe.
Moim zdaniem twój samochód nie jest bezpieczny.
(3b) *According to me, your car is not safe.

Warto też zauważyć, że zwrot „according to” może znaczyć ‘w zgodzie z’, ‘zgodnie z’ oraz ‘stosownie do’, np.:

(4) Everything went according to plan.
Wszystko poszło zgodnie z planem.
(5) In Britain people pay taxes according to how much they earn – and only few would say this is unjust.
W Wielkiej Brytanii ludzie płacą podatki stosownie do tego, ile zarabiają – i tylko nieliczni powiedzieliby, że to jest niesprawiedliwe.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...