OVER czy ABOVE

Poprawne użycie słów "above" i "over" sprawia Polakom wiele trudności. Obydwa wyrazy znaczą tyle co 'ponad', \'powyżej'. W kontekście przestrzennym można użyć obu z nich, np.:

(1) The sky above/over the village was sea-blue.
Niebo ponad wioską było niebieskie jak morze.

W niektórych kontekstach można jednak użyć tylko jednego z omawianych słów.

\"Above" nie używa się do porównywania liczb. Wyjątkiem jest tu porównywanie konkretnych punktów na danej skali, np.:

(2a) His weight was a long way above average.
Jego waga była znacznie powyżej średniej.
(2b) *His weight was a long way over average.
(3a) The temperature was 10 degrees above zero.
Temperatura wynosiła dziesięć stopni powyżej zera.
(3b) *The temperature was 10 degrees over zero.

Gdy chcemy natomiast powiedzieć, że w danym zbiorze było więcej niż x elementów, że liczba elementów wynosiła 'ponad' x, że czegoś było więcej niż czegoś innego, gdy odnosimy się do konkretnej liczby, używamy słowa "over\", np.:

(4a) There were over 100 people at the convention.
Na konwencie było ponad 100 osób.
(4b) *There were above 100 people at the convention.
(5a) Over 200 years ago Poland lost its independence.
Ponad 200 lat temu Polska straciła niepodległość.
(5b) *Above 200 years ago Poland lost its independence.

Gdy odnosimy się do położenia danego punktu na mapie, by powiedzieć, że znajdował się na północy od czegoś, używamy "above\", np.:

(6a) Durham is just above York on the map.
Durham jest (na mapie) tuż nad Yorkiem.
(6b) *Durham is just over York on the map.
(7) Durham is just north of York.
Durham leży nieznacznie na północ od Yorku.

Słowo "above" używane jest często w znaczeniu metaforycznym, np.:

(8) As a judge he was above any suspicion.
Jako sędzia był poza wszelkim podejrzeniem.
(9) I like salmon above all other fish.
Przedkładam łososia nad wszelkie inne ryby.

\"Above" stosujemy także, kiedy nie mamy na myśli bezpośredniej relacji fizycznej, położenia czegoś dokładnie nad czymś, a jedynie położenie czegoś powyżej czegoś, np.:

(10) We had a camp above the glacier.
Mieliśmy obóz nad lodowcem.

Warto też pamiętać, że "above" może odnosić się do głośności, np.:

(11) I heard his voice above the music.
Jego głos przebijał się przez muzykę.

Warto w tym kontekście porównać różne znaczenia struktur z przyimkami "over" i "above\":

(12a) She heard the music over the radio.
Us3ysza3a muzyke w radio.
(12b) She heard the music above the radio.
Usłyszała muzykę głośniejszą niż/przebijającą radio.

Powyższa różnica wynika z tego, że słowo "over" używane jest w znaczeniu 'w\' do określania środka komunikowania (radia, telewizji, itp.), np.:

(13) The news he heard over the radio was not good.
Wiadomości, które usłyszał w radiu, nie były dobre.

Zwrot "over and above" znaczy 'w dodatku do', 'prócz (czegoś)', np.:

(14) Over and above her salary, she earns a huge commission.
Prócz pensji zarabia ogromną prowizję.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...