MIND czy BRAIN

Rzeczownik „brain” oznacza ‘mózg’ lub ‘półkulę mózgu’, np.:

(1a) The right brain controls the left-hand side of the body.
Prawa półkula mózgu kontroluje lewą stronę ciała.
(1b) *The right mind controls the left-hand side of the body.
(2a) Soccer players are a high risk group for brain damage.
Piłkarze są w grupie wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o uszkodzenia mózgu.
(2b) *Soccer players are a high risk group for mind damage.

Przenośnie używa się rzeczownika „brain” w odniesieniu do ‘inteligencji’, ‘umysłu’. Występuje on wtedy często w liczbie mnogiej, np.:

(3) He has an amazing brain!
On jest bardzo inteligentny!
(4) If she had any brains, she would quit this job.
Jakby miała trochę oleju w głowie, rzuciłaby tę pracę.

Także o ‘mózgu’ można czasem mówić w liczbie mnogiej:

(5) He committed suicide - he blew his brains out.
Popełnił samobójstwo - strzelił sobie w łeb.

Zwrot „have something on one’s brain” ma zabarwienie pejoratywne i znaczy ‘mieć tylko jedno w głowie’, ‘myśleć o czymś obsesyjnie’ (por. zdanie (10)), np.:

(6a) He’s got soccer on his brain.
W głowie mu tylko piłka nożna.
(6b) *He’s got soccer on his mind.

Warto też zwrócić uwagę, że wyraz „brain” może funkcjonować jako czasownik o znaczeniu ‘walić’, ‘bić’:

(7) I’ll brain you if you take this book.
Palnę cię jak weźmiesz tę książkę.

Natomiast rzeczownik „mind” oznacza ‘umysł’, ‘pamięć’, np.:

(8a) I am glad you agree with me - great minds think alike.
Cieszę się, że się ze mną zgadzasz - wielkie umysły rozumują podobnie.
(8b) *I am glad you agree with me - great brains think alike.
(9a) She has a very logical mind.
Ona ma bardzo logiczny umysł.
(9b) *She has a very logical brain.

Zwrot „be on someone’s mind” można przetłumaczyć na język polski jako ‘być czyimś zmartwieniem’:

(10a) He is very sad - there must be something on his mind.
On jest bardzo smutny - musi się czymś martwić.
(10b) *He is very sad - there must be something on his brain.

Rzeczownik „mind” odnosi się też do ‘opinii’, ‘zdania w jakiejś sprawie’, np.:

(11) We’re of one mind.
Jesteśmy tego samego zdania.

Jako czasownik wyraz „mind” znaczy ‘uważać na’, ‘zwracać uwagę na’, ‘przywiązywać znaczenie do’ lub ‘mieć coś przeciwko (łączy się z wtedy formą ciągłą czasownika - zakończoną na „-ing”).

(12) Mind that you don’t fall out of this track.
Uważaj, żebyś nie spadł z tej ścieżki.
(13a) Would you mind closing the door?
Czy miałbyś coś przeciwko zamknięciu drzwi?/Czy mógłbyś zamknąć drzwi?
(13b) *Would you mind to close the door?

Poniższej zostały zestawione przydatne zwroty z wyrazami „brain” i „mind”:

be in two minds about something
nie móc się zdecydować na coś

be of the same mind
być tego samego zdania

be of sound mind
być poczytalnym

be out of one’s mind
odchodzić od zmysłów

bear/keep something in mind
mieć coś na uwadze, pamiętać o czymś

brain teaser
łamigłówka

brain(s) and brawn
inteligencja i siła

change one’s mind
zmienić zdanie

come/spring to mind
przychodzić na myśl

(can’t) get something out of one’s mind
(nie móc) przestać o czymś myśleć

make up one’s mind
zdecydować się (w końcu)

mind-boggling/mind-bending
niezwykle zaskakujące i trudne do ogarnięcia

mind numbing
potwornie nudne

mind over matter
siłą woli

pick one’s brains
zasięgać rady u kogoś

put something out of one’s mind
próbować przestać o czymś myśleć

put/set one’s mind at rest
przestać się niepokoić

rack one’s brains
wytężać umysł

set one’s mind on something
bardzo chcieć coś zrealizować, uzyskać

speak one’s mind
mówić szczerze, bez konwenansów

stick in one’s mind
wryć się w pamięć

to my mind
moim zdaniem

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...