LIKE

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego bardzo często używa się wyrazu “like”. Występuje on przy tym między innymi w funkcjach, które są jeszcze na tyle nieoficjalne, że rzadko trafiają do podręczników dla osób uczących się angielskiego. Te nieoficjalne użycia “like dominują przede wszystkim w mowie potocznej, ale pojawiają się także w takich tekstach pisanych, które naśladują swobodną konwersację, np. w niektórych utworach literackich. W niestandardowych funkcjach używają słowa “like” najczęściej ludzie w młodym wieku. Forma ta piętnowana jest przez niektóre autorytety poprawnościowe jako przejaw prymitywizmu, co nie zmienia jednak faktu, że jest powszechnie stosowana. Można wyróżnić klika różnych użyć słowa “like w mowie potocznej Amerykanów.Forma “like wprowadza fragment w mowie niezależnej, czyli cytat z czyjejś wypowiedzi, najczęściej w połączeniu z formą czasownika “be” (‘być’) w czasie przeszłym, np.:(1) And she was like, I hope you’re not gonna dump me.

A ona na to: mam nadzieję, że mnie nie rzucisz.Słowo “like” wzmacnia i uwydatnia tę część wypowiedzi, która następuje bezpośrednio po nim. Zwraca w ten sposób uwagę rozmówcy na zupełnie nową lub szczególnie ważną informację, którą wnosi do rozmowy wyróżniony odcinek tekstu, np.:(2) I was so, like, sick.

Byłem naprawdę chory.Użycie “like” w prośbie o przysługę zmniejsza ryzyko konfliktu czy obrazy, a więc funkcjonuje jako środek uprzejmości językowej. Sygnalizujemy w ten sposób rozmówcy, że zdajemy sobie sprawę, iż spełnienie naszej prośby może być dla niego niewygodne czy kłopotliwe, np.:(3) If I email you so that we can like arrange a supervision, will that be OK?

Jeśli do Pana wyślę e-mail, żebyśmy mogli umówić się na konsultacje, czy to będzie w porządku?Przy określaniu ilości czegoś lub intensywności jakiejś cechy “like oznacza brak precyzji lub przesadę.(4) They stock like loads and loads of stuff, no matter if there’s a market for it.

Składują całe mnóstwo towaru, niezależnie od tego, czy jest na to zapotrzebowanie.

(5) Let me tell you, he was like really cute.

Mówię ci, to był naprawdę przystojniak.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...