AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnienia jakiegoś warunku w dostatecznym stopniu, kontrastują poniekąd dwie sytuacje, np.:

(1a) Brave though he was, he couldn’t face the whole army.
(1b) Brave as he was, he couldn’t face the whole army.
Chociaż był odważny, nie mógł stawić czoła całej armii.

Sens zdań takich jak (1a-b) można oczywiście oddać konstrukcją rozpoczynającą się od “though” lub “although” ‘pomimo że’, ‘chociaż’. Wtedy zachowana jest typowa pozycja przymiotnika/przysłówka w szyku zdania:

(2) Although he was brave, he couldn’t face the whole army.
Chociaż był odważny, nie mógł stawić czoła całej armii.

Warto jednak zapamiętać, że rzadsza konstrukcja (1a-b) bywa sprawdzana na wielu egzaminach językowych.

Słowo “as” może być w omawianych konstrukcjach użyte także w znaczeniu ‘ponieważ’, np.:

(4) Weak as he was, I decided to let him sleep.
Ponieważ był słaby, postanowiłem dać mu pospać.

Zdania takie jak (3) służą oczywiście wyrażeniu relacji przyczynowo-skutkowej, a nie podkreśleniu kontrastu, niedostatecznego przyzwolenia. Można je też sformułować w następujący sposób:

(4) As he was weak, I decided to let him sleep.
Ponieważ był słaby, postanowiłem dać mu pospać.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...