AS

Słowo „as” występuje często w następujących konstrukcjach gramatycznych:

- „as against” ‘w porównaniu do’, ‘a’ i „as opposed to” ‘w przeciewieństwie do’ (kontrastowanie dwóch informacji):

(1) This year my company produced 1,000 CD’s as against 500 last year.
W tym roku moja spółka wyprodukowała 1000 płyt CD, a w zeszłym 500.

- „as and when” (w amerykańskiej odmianie angielskiego „if and when”) ‘kiedy tylko’, ‘jak tylko’:

(2) I don’t have a CD burner, but I borrow one as and when I need it.
Nie mam nagrywarki CD, ale pożyczam ją sobie, jak tylko potrzebuję.

- „as for” ‘(natomiast) w przypadku’, ‘(natomiast) jeśli chodzi o’ (zwrot używany w celu zmiany tematu):

(3) She was delighted. As for me, I was a little bored.
Była zachwycona. Jeśli o mnie chodzi, byłem nieco znudzony.
(4) He must leave but, as for Anna, she can stay with us if she wants.
On musi odejść, ale, jeśli chodzi o Annę, może z nami zostać, jeśli chce.

- „as if” (lub „as though”) ‘jakby’, ‘jak gdyby’:

(5) I feel as if/as though I drank a bottle of wine.
Czuję się, jakbym wypił butelkę wina.

Użycie czasu przeszłego po „as if/as though” odpowiada polskiemu trybowi przypuszczającemu – może wskazywać na powątpiewanie w prawdziwość sytuacji, por.:

(6) He walks as if he is drunk.
Idzie jak pijany (pewnie jest pijany).
(7) He walks as if he was drunk.
Idzie, jakby był pijany (ale nie jest pijany).

Zdań z „as if” można także użyć, by wyrazić emfazę, np.:

(8) As if I didn’t have my own problems!
Tak jakbym nie miał własnych problemów!

Warto też zwrócić uwagę na zaprzeczoną konstrukcję „it’s not as if”:

(9) Why doesn’t she go to a disco and meet someone? I mean it’s not as if she is ugly, is she?
Czemu ona nie pójdzie na dyskotekę i nie pozna tam kogoś? To znaczy nie jest przecież brzydka, no nie?

- „as of” i „as from” ‘od (jakiegoś momentu w przyszłości)’:

(10a) As of next week, you’ll get a raise.
(10b) As from next week, you’ll get a raise.
Od przyszłego tygodnia dostaniesz podwyżkę.

- „as to” – konstrukcja ta może być (podobnie jak „as for”) wykorzystywana do zmiany tematu lub znaczyć ‘o’, ‘w kwestii’, ‘czy’, ‘co do’, ‘pod względem’, ‘według’:

(11) You’ll get a dog. As to what breed it will be, your mum will decide.
Dostaniesz psa. Natomiast co do rasy zdecyduje twoja mama.
(12) He was not sure as to whether he should stay or leave.
Nie był pewien, czy zostać, czy zostać czy sobie pójść.

-as usual” ‘jak zwykle’ (używane wymiennie ze przysłówkiem „usually”; należy przy tym zwrócić uwagę, że nigdy nie występuje w języku angielskim kombinacja *„as usually”):

(13a) He’s working as usual.
Jak zwykle pracuje.
(13b) Usually he works in the morning.
Zwykle pracuje rano.
(13c) *He works (in the morning), as usually.

- „as with” ‘jak w przypadku’, ‘podobnie jak’:

(14) As with all such clothes, this cheap shirt turned yellow after the first wash.
Jak wszystkie takie ubrania, ta tania koszulka zmieniła kolor na żółty po pierwszym praniu.

-so as” ‘by’, ‘w celu’:

(15) I bought some flowers so as not to appear rude.
Kupiłem kwiaty, by nie wyjść na nieuprzejmego.

Warto też zapamiętać uprzejmy sposób wyrażenia prośby o coś ważnego: „would you be so kind as to...”, np.:

(16) Would you be so kind as to walk my dog twice a day when I’m on holiday?
Czy byłby Pan tak uprzejmy wyprowadzać mojego psa dwa razy dziennie, gdy będę na urlopie?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...