TRYB ŁĄCZĄCY

Tryb łączący "'subjunctive") stosuje się w angielskim dość rzadko, wyłącznie w języku bardzo formalnym albo w pewnych wyrażeniach idiomatycznych. W trybie tym czasownik ma tylko jedną formę dla wszystkich osób i czasów (włącznie z trzecią osobą czasu teraźniejszego), a brzmi ona tak samo jak forma podstawowa tego czasownika.

W języku oficjalnym tryb łączący stosuje się po czasownikach i wyrażeniach określających naleganie, wymaganie, potrzebę albo konieczność (takich jak na przykład: "demand" 'domagać się', "insist" 'nalegać', "suggest" 'sugerować', "require" 'wymagać', "it is necessary/important that" 'trzeba, żeby', 'jest konieczne, aby'). Nie ma przy tym znaczenia, w jakim czasie gramatycznym występuje taki czasownik, po którym pojawia się w zdaniu forma trybu łączącego. Forma ta nie zmienia się w mowie zależnej (przykład (1)), chociaż odpowiednim przekształceniom ulegają oczywiście zaimki osobowe oraz określenia czasu (patrz zdanie nr 3):

(1) They demanded that your brother leave the country.
Zażądali, aby twój brat wyjechał z kraju.
(2) It is necessary that he take care of her.
Trzeba, aby się nią zaopiekował.
(3a) \"I insist that you make up your mind tomorrow," he said.
\"Nalegam, żebyś zdecydował się jutro " - powiedział.
(3b) He insisted that I make up my mind the following day.
Nalegał, żebym zdecydował się następnego dnia.

W stronie biernej tryb łączący przyjmuje postać "be" + imiesłów bierny, np.:

(4) I propose that Dr Hacker be elected to the visiting fellowship.
Proponuję, żeby Dr Hacker został wybrany do na gościnne stanowisko badacza.

Istnieje kilka idiomów, w których występuje tryb łączący. Do najczęściej spotykanych należą: "be that as it may" 'jakkolwiek by nie było', "come what may" 'niech będzie, co ma być', 'cokolwiek by się działo', "God save the Queen!" 'niech Bóg chroni Królową!\':

(5) Come what may, I\'ll always love you.
Cokolwiek by się działo, będę zawsze Cię kochał.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Subjunctive TRYB ŁĄCZĄCY
Loading ...