Dlaczego Bóg nie zrobił doktoratu?


1. He had only one major publication.

2. It was in Hebrew.

3. It had no references.

4. It wasn't published in a referred journal.

5. Some even doubt he wrote it himself.

6. It may be true that he created the world, but what has he done since then?

7. His cooperative efforts have been quite limited.

8. The scientific community has had a hard time replicating his results.

9. He never applied to the Ethics Board for permission to use human subjects.

10. When one experiment went awry he tried to cover it up by drowning the subjects.

11. When subjects didn't behave as predicted, he deleted them from the sample.

12. He rarely came to class, just told students to read the Book.

13. Some say he had his son teach the class.

14. He expelled his first two students for learning.

15. Although there were only ten requirements, most students failed his tests.

16. His office hours were infrequent and usually held on a mountaintop.

Dlaczego Pan Bóg nie zrobi(ł) doktoratu

1. Ogłosił tylko jedną większą publikację.
2. Została napisana po aramejsku, a nie po angielsku.
3. Nie zawierała bibliografii.
4. Nie została opublikowana w poczytnym czasopiśmie.
5. Istnieją poważne wątpliwości czy napisał ją osobiście.
6. Może to i prawda, że stworzył świat, ale jakie osiągnięcia zanotował od tej pory?
7. Jego skłonność do współpracy jest ograniczona.
8. Inni naukowcy mają duże trudności w odtworzeniu rezultatów jego eksperymentu.
9. Bezprawnie przeprowadzał eksperymenty nie tylko na zwierzętach, ale i na ludziach.
10. Gdy doświadczenie mu nie wyszło, próbował ukryć to, topiąc obiekty doświadczalne.
11. Kiedy obiekty nie zachowywały się zgodnie z jego oczekiwaniami, usuwał je z próbki.
12. Rzadko zjawiał się na zajęciach, zamiast tego kazał przeczytać studentom swoją publikację.
13. Niektórzy twierdzą, że przysłał swojego syna na zastępstwo.
14. Dwoje pierwszych słuchaczy wyrzucił ze studiów.
15. Chociaż do zaliczenia jest tylko dziesięć rygorów, większość studentów oblewa jego testy.
16. Urzęduje nieregularnie, zazwyczaj na szczytach gór.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Rozrywka - treści losowe

Główna Rozrywka Humor Dlaczego Bóg nie zrobił doktoratu?
Loading ...