Bezokolicznik i gerund

Use of English Bezokolicznik i gerund

Kieszonkowiec angielski What's up Chcesz szybko nauczyć się ważnych angielskich zwrotów?
Koniecznie zagraj w quiz karciany Kieszonkowiec angielski What's up!
Sprawdź teraz >>

 

Use of English Bezokolicznik i gerund
USE OF ENGLISH
Bezokolicznik i gerund

Po niektórych czasownikach, np.: decide (decydować), hope (mieć nadzieję), manage (dawać sobie radę), offer (oferować), promise (obiecywać), pretend (udawać), refuse (odmawiać), używamy bezokolicznika z „to”.
I decided to take this job.
Zdecydowałem się podjąć tę pracę.
He pretended to be mad.
Udawał wariata.

Po innych czasownikach używamy tylko formy „ing” (gerund), np.: admit (przyznawać), avoid (unikać), consider (rozważać), enjoy (lubić, podobać się), forgive (przebaczać), hate (nienawidzić), imagine (wyobrażać sobie), like (lubić), love (kochać), prevent (zapobiegać), risk (ryzykować), suggest (sugerować, proponować).
Try to avoid talking to him.
Postaraj się uniknąć rozmowy z nim.
I hate doing homework.
Nienawidzę odrabiania lekcji.
She suggested going to the cinema.
Zaproponowała pójście do kina.


Podanych zostało tylko kilka przykładów, listy liczą po kilkaset czasowników, a opis użycia bezokolicznika i gerund np. w gramatyce Thomsona i Martineta zajmuje ponad 30 stron. Nie warto więc uczyć się list czasowników na pamięć, lepiej jest zrobić dużo ćwiczeń. Trzeba też zapamiętać najczęściej pojawiające się wyrażenia i konstrukcje:

I’m looking forward to meeting you.
Z góry cieszę się na spotkanie z tobą.
You have to keep trying.
Musisz ciągle próbować.
She went on dancing.
Tańczyła dalej.
There's no point in taking it too serious.
Nie ma sensu brać tego zbyt serio.
I couldn’t help laughing when I saw my big brother.
Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, kiedy zobaczyłem mojego starszego brata.
It’s no use crying over spilt milk.
Nie warto płakać nad rozlanym mlekiem. (Co się stało, to się nie odstanie.)
She can’t stand getting up late.
Nie znosi wstawać wcześnie.
I watched them go down.
Obserwowałem, jak schodzili na dół.
He was the first man to go.
Był pierwszym, który poszedł.
It's too hot to run.
Jest za gorąco, by biegać.
He's too good a man to do that.
Jest zbyt dobrym człowiekiem, żeby to zrobić.
It happens to be my wife.
Tak się składa, że to jest moja żona.
It seems to be my wife.
Wygląda na to, że to jest moja żona.

Warto zwrócić uwagę na różnice znaczenia między użyciem bezokolicznika i formy gerund po czasownikach remember (pamiętać) i forget (zapominać):
I remember to lock the door.
Pamiętam, żeby zamknąć drzwi.
I remember locking the door.
Pamiętam zamykanie drzwi (że je zamknąłem).
I forgot to meet him.
Zapomniałem, żeby się z nim spotkać.
I forgot meeting him.
Zapomniałem, że go spotkałem.

Również po czasowniku to stop (zatrzymywać się, przestawać) może wystąpić zarówno bezokolicznik jak i gerund, ale zmienia się znaczenie:
I stopped smoking.
Przestałem palić.
I stopped to smoke.
Zatrzymałem się, żeby zapalić.

Zobacz także: Make/have/get sb (to) do sth, Used to. Te przypadki omówimy w następnym tygodniu.Oto kilka ćwiczeń. Odpowiedzi znajdziesz na końcu strony.

1. I think we could stop (....) something to eat. I'm starving.
a) for having
b) having
c) have
d) to have


2. She stopped (....) about him a long time ago.
a) think
b) thinking
c) thought
d) to think

3. "Why are you mad?" "I dislike (....) by my first name."
a) your calling me
b) you call
c) you call to me
d) you call me

4. "What's wrong with Henry?" "He needs (....)."
a) to be cheer up
b) cheer up
c) cheering up
d) to cheered up

5. I don't want (....) you angry.
a) make
b) to make
c) making
d) made

6. I stopped (....) to my friend yesterday, that's why I was home late.
a) talked
b) to talking
c) talk
d) to talk
.
Kieszonkowiec angielski What's up Chcesz szybko nauczyć się ważnych angielskich zwrotów?
Koniecznie zagraj w quiz karciany Kieszonkowiec angielski What's up!
Sprawdź teraz >>
7. Most people detest (....) early.
a) getting up
b) to got up
c) get up
d) to getting up

8. That kid's so funny. When he starts talking I can't stop (....).
a) not laughing
b) to laugh
c) to be laughing
d) laughing

9. Students are used (....) exams.
a) to take
b) take
c) to taking
d) taking

10. "I heard Fred is going to work for the ambassador." "Yes, he was lucky (....) such a good job."
a) to be given
b) to give
c) about getting
d) to be giving


11. "Marty hasn't been feeling well lately." "Yes, we want (....) by a doctor."
a) him to be examined
b) him to examine
c) to examine him
d) he is examined

12. It's no use (....) now. We can't do anything.
a) of complaining
b) to complain
c) complain
d) complaining

13. John's very interested in (....) the answer.
a) find out
b) finding out
c) that he found out
d) to find out

14. I saw them (....) at nine o'clock.
a) leave
b) had left
c) to have left
d) to leave

15. This place is very dirty. It needs (....).
a) to clean
b) be cleaned
c) clean
d) cleaning

16. If you go on (....) me like this I will never be able to finish writing my report.
a) concerning
b) afflicting
c) disturbing
d) affecting

17. Can you help me with the gardening ? The grass needs (....).
a) to cut
b) cut
c) cutting
d) be cut

18. I am looking forward (....) you.
a) seeing
b) to see
c) see
d) to seeing

19. You always keep (....) late to my class.
a) to came
b) come
c) coming
d) came

20. "Don't you think a trip to the ocean would be nice?" "I dislike (....) in salt water."
a) to swim
b) swimming
c) for me to swim
d) swimOdpowiedzi:

1. I think we could stop to have something to eat. I'm starving.
Myślę, że moglibyśmy zatrzymać się, żeby coś zjeść. Jestem piekielnie głodny.

2. She stopped thinking about him a long time ago.
Dawno przestała o nim myśleć.

3. "Why are you mad?" "I dislike your calling me by my first name."
„Dlaczego się wściekasz?” „Nie lubię, jak mówi pan do mnie na ty.”

4. "What's wrong with Henry?" "He needs cheering up."
„Co z Henry’m?” „Potrzebuje pocieszenia.”

5. I don't want to make you angry.
Nie chcę cię zezłościć.

6. I stopped to talk to my friend yesterday, that's why I was home late.
Zatrzymałem się wczoraj, żeby porozmawiać z przyjacielem, dlatego byłem później w domu

7. Most people detest getting up early.
Większość ludzi nienawidzi wstawać wcześnie.

8. That kid's so funny. When he starts talking I can't stop laughing.
Ten dzieciak jest taki śmieszny. Kiedy zaczyna mówić, nie mogę się powstrzymać od śmiechu.


9. Students are used to taking exams.
Studenci są przyzwyczajeni do zdawania egzaminów.

10 "I heard Fred is going to work for the ambassador." "Yes, he was lucky to be given such a good job."
„Słyszałem, że Fred ma pracować dla ambasadora.” „Tak, miał szczęście, że dostał taką dobrą robotę.”

11. "Marty hasn't been feeling well lately." "Yes, we want him to be examined by a doctor."
„Marty nie czuje się ostatnio dobrze.” „Tak, chcemy, żeby przebadał go lekarz.”


12. It's no use complaining now. We can't do anything.
Nie ma teraz sensu narzekać. Nie możemy nic zrobić.


13. John's very interested in finding out the answer.
John jest bardzo zainteresowany znalezieniem odpowiedzi.

14. I saw them leave at nine o'clock.
Widziałem jak wychodzili o dziewiątej.


15. This place is very dirty. It needs cleaning.
To miejsce jest bardzo brudne. Trzeba je wyczyścić.


16. If you go on disturbing me like this I will never be able to finish writing my report.
Jeśli będziesz mi ciągle tak przeszkadzać, nigdy nie skończę pisania tego raportu.


17. Can you help me with the gardening ? The grass needs cutting .
Czy możesz mi pomóc w ogródku? Trzeba ściąć trawę.

18. I am looking forward to seeing you.
Z góry cieszę się, że cię zobaczę.

19. You always keep coming late to my class.
Zawsze przychodzisz spóźniony na moją lekcję.

20. "Don't you think a trip to the ocean would be nice?" "I dislike swimming in salt water."
„Nie sądzisz, że podróż nad ocean byłaby przyjemna?” „Nie lubię pływania w słonej wodzie.”

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Bezokolicznik i gerund
Loading ...