although/ in spite of

Use of English - although / in spite of
Use of English - although / in spite of

Although, though, in spite of, despite

Słówka: althought, though, oraz in spite of, despite mają podobne znaczenie (mimo, pomimo), ale używamy ich troszeczkę inaczej. W zasadzie “although” i “though” możemy używać zamiennie:
Although I don’t agree with him, I think he is honest.
Pomimo, że nie zgadzam się z nim, myślę, że jest uczciwy.

Though I don’t agree with him, I think he is honest.
Mimo że nie zgadzam się z nim, myślę, że jest uczciwy.

Though my car is very old, it still runs very well.
Pomimo, że mój samochód jest bardzo stary, ciągle jeździ bardzo dobrze.

Inną budowę mają zdania z in spite of i despite:
We went for a walk in spite of the rain.
Poszliśmy na spacer pomimo deszczu.

Demand for these goods is high, despite their high price.
Popyt na te dobra jest wysoki, mimo ich wysokiej ceny.

Koniecznie należy nauczyć się parafrazować jeden typ zdań za pomocą drugiego (nie wiadomo dlaczego jest to jedno z ulubionych ćwiczeń egzaminatorów):
In spite of having a headache I enjoyed the film.
Mimo bólu głowy, film mi się podobał.

Although I had a headache, I enjoyed the film.
Mimo że bolała mnie głowa, film mi się podobał.

In spite of some problems we were able to finish our job.
Pomimo pewnych kłopotów, zdołaliśmy skończyć naszą pracę.

Though we had some problems, we were able to finish our job.
Mimo że mieliśmy pewne kłopoty, zdołaliśmy skończyć naszą pracę.


Ćwiczenia:


Transformacje


1. The plane took off although the weather was awful.
In spite ....

2. They left the village in spite of the heavy rain.
Although ....

3. Although it was raining, they went on playing.
In spite.....

4. Although he cannot swim, he still decided to apply for the job as a lifeguard.
Despite his ....

5. We all enjoyed our trip to London even though it rained heavily.
In spite....

6. Although he's quite rich, he still lives in a small flat in Kilburn.
In spite....
Mimo że jest dość bogaty, ciągle mieszka w małym mieszkaniu w Kilburn. Pomimo tego, że jest dość bogaty, ciągle mieszka w małym mieszkaniu w Kilburn.

7. Although she is old, she still goes to aerobics classes every week.
In spite....

8. Although I had a toothache I enjoyed the concert.
In spite....Odpowiedzi:


1. In spite of the awful weather, the plane took off.
2. Although it was raining heavily, they left the village.
3. In spite of the rain, they went on playing.
4. Despite his not being able to swim, he still decided to apply for the job as a lifeguard.
5. In spite of heavy rain we all enjoyed our trip to London.
6. In spite of being quite rich he still lives in a small flat in Kilburn.
7. In spite of being old, she still goes to aerobics classes every week.
8. In spite of having a toothache I enjoyed the concert.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English although/ in spite of
Loading ...