OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').

(1a) The shop was open from eight till twelve.
Sklep był otwarty od ósmej do dwunastej.
(1b) *The shop was opened from eight till twelve.
(2) She opened the door.
Otworzyła drzwi.

W niektórych wypadkach pomylenie omawianych wyrazów prowadzi nie do błędu, a do różnicy znaczeniowej, np.:

(3a) When was this shop opened?
Kiedy otwarto (uruchomiono) ten sklep?
(3b) When was this shop open?
Kiedy (w jakich godzinach) ten sklep był otwarty?
(4a) Her mouth was open.
Miała otwarte usta.
(4b) Her mouth was opened.
Otwarto jej usta (jej usta zostały otworzone).

Mówiąc o otwartości w znaczeniu przenośnym - czyli np. o braku uprzedzeń wobec innych ludzi lub o skłonności do uczciwego namysłu nad cudzymi poglądami, nawet bardzo różnymi od tych, które się samemu wyznaje - posługujemy się przymiotnikiem "open" 'otwarty'. W odniesieniu do sfery przekonań przydatny jest również przymiotnik "open-minded\", który sugeruje gotowość do zmiany poglądów pod wpływem solidnej argumentacji, a zatem większe przywiązanie do prawdy niż do własnej słuszności. Przeciwieństwo takiej postawy określa się zwykle przymiotnikem "dogmatic" ('dogmatyczny').

(5) Aquinas\'s overzealous followers often forget how open he was to non-Christian thought.
Nadgorliwi zwolennicy Tomasza z Akwinu często zapominają, jak otwarty był on na myśl niechrześcijańską.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...