MINUTE

Rzeczownik “minute” oznacza ‘minutę’. Używamy go prawie zawsze przy podawaniu czasu z dokładnością do minut (w języku polskim wyraz ‘minut’ jest zazwyczaj w takiej sytuacji pomijany). Nie dzieje się tak jedynie wtedy, gdy, podając godzinę, mówimy o pięciu, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu lub dwudziestu pięciu minutach (por. GODZINA):(1a) It’s two minutes past three.

Jest dwie po trzeciej.

(1b) *It’s two past three.

(2a) It’s ten minutes past three.

(2b) It’s ten past three.

Jest dziesięć po trzeciej.W zdaniu (2b) opuszczenie wyrazu “minutes” jest dopuszczalne. W zdaniu (1a) mogłoby to być uznane za błąd, choć w mowie potocznej można spotkać się z takimi wypowiedziami.Rzeczownik “minutes” (w liczbie mnogiej) odnosi się do ‘sprawozdania ze spotkania’, ‘oficjalnego zapisu narady’, np.:(3a) Could you do the minutes of our meeting?

Czy mógłbyś przygotować zapis naszego spotkania?

(3b) *Could you do the minute of our meeting?Z kolei występujący w brytyjskiej odmianie języka angielskiego czasownik “minute” możemy przetłumaczyć jako ‘zapisywać’, ‘notować’, np.:(4) Our meeting was minuted by Stefan.

Nasze spotkanie było zapisywane przez Stefana.Uwaga: rzeczownika “minutes” nie należy mylić z określeniem “the minutiae” (oznaczającym ‘najdrobniejsze i nieistotne szczegóły’, ‘drobiazgi’).(5a) We went over the minutiae of the course-book.

Zajmowaliśmy się szczególikami z podręcznika.

(5b) *We went over the minutes of the course-book.W języku angielskim występuje także przymiotnik “minute”, który w zapisie wygląda identycznie jak omawiany wyżej rzeczownik. Przymiotnik ten znaczy ‘bardzo mały’, ‘maleńki’, ‘szczegółowy’, np.:(6) He told me the story in minute detail.

Opowiedział mi tę historię w najdrobniejszych szczegółach.

(7) I saw a minute watch.

Zobaczyłem maleńki zegarek.Uwaga – graficzne podobieństwo przymiotnika “minute” (wymawianego [maI:nju:t] w brytyjskiej odmianie angielskiego i [maI:nu:t] w odmianie amerykańskiej) i rzeczownika “minute” (wymawianego [:mInIt]) może prowadzić do poważnych nieporozumień, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tekstem pisanym, por.:(8) one-minute meal

Jednominutowy posiłek.

(9) one minute meal

Jeden malutki posiłek.W poniższej tabeli zostały zebrane przydatne zwroty z wyrazem “minute”:at the last minute

w ostatniej chwili

by the minute

z każdą chwilą

every minute

z każdą chwilą

minute by minute

z każdą chwilą

minute hand

wskazówka minutnika

minute steak

cienki stek do szybkiego przygotowania

minuteman

członek rezerwy wojskowej’, ‘członek pozawojskowej formacji militarnej gotów do mobilizacji w każdym momencie’ (am.)

not for a minute

ani przez moment

up to the minute

nowoczesny

within minutes

w jednej chwili’, ‘błyskawicznie’, ‘zaraz (po czymś)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...