Czasowniki modalne z have

Czasowniki modalne z have
Czasowniki modalne z have
Modalne + have + III forma czasownika

Konstrukcja: “czasownik modalny + have + III forma czasownika” mówi o czynności lub wydarzeniu z przeszłości. Czasownik modalny określa nasz stosunek do niego:
He might have left the house at ten.
Mógł wyjść z domu o dziesiątej. (Być może wyszedł...).

I shouldn’t have done this.
Nie powinienem był tego zrobić.

We ought to have paid the plumber in advance.
Powinniśmy byli zapłacić hydraulikowi z góry.

It could have happened here.
To mogło stać się tutaj.

Somebody must have been murdered here!
Na pewno ktoś został tu zamordowany!

Zwróć uwagę na czasownik “need”:
I needn’t have gone there.
Niepotrzebnie tam poszedłem. (ale poszedłem)

Porównaj:
I didn’t have to go there.
Nie musiałem tam iść.

albo:
I needn’t go there.
Nie musiałem tam iść.Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Czasowniki modalne z have
Loading ...