Matura Vocabulary: Animals

Animals

bird- ptak

bird of prey- ptak drapieżny

eagle- orzeł

vulture- sęp

fish- ryba, ryby

shark- rekin

 insect- owad

bee- pszczoła

fly- mucha

worm- robak

creepy-crawly- an insect that creeps, a worm; robak, robal, pełzające stworzenie
The suburbian dwellings we visited during our journey were full of creepy-crawlies.
Mieszkania na prdzedmieściach, które odwiedziliśmy podczas podróży, były pełne robali.

 mammal- ssak

dolphin- delfin

 Uwaga!

Łatwo pomylić rzeczowniki “dolphin” i “dolphinium”.

Błędnie: My daughter was watching a nature programme about delphiniums. She was laughing at those lovely creatures and clapping her hands each time she saw them jump.
Poprawnie: My daughter was watching a nature programme about dolphins. She was laughing at those lovely creatures and clapping her hands each time she saw them jump.
"Delphinium" to po angielsku 'ostróżka' (roślina). 'Delfin' to "dolphin".

 grizzly- niedźwiedź brunatny

Uwaga!

Błędnie: The kids couldn't fall asleep after they'd watched the documentary about grislies.
Poprawnie: The kids couldn't fall asleep after they'd watched the documentary about grizzlies.
Przymiotnik "grisly" oznacza 'przerażający, potworny". "Grizzly" to natomiast przymiotnik oznaczający 'szary; brunatny', a także rzeczownik 'niedźwiedź brunatny' (również: "grizzly bear").

Gatunki, rodzaje - słownictwo ogólne:

predator- drapieżnik

reptile- a cold-blooded animal, such as snake or lizard; gad
Julka was fond of watching enormous reptiles in the Zoo.
Julce podobało sie oglądanie ogromnych gadów w Zoo.

quadruped- any of the animals walking on four legs; czworonóg
Today the teacher was talking about... well, four-legged animals, I mean, quadrupeds.
Dzisiaj nauczycielka mówiła o... hmm... czworonożnych zwierzętach, to znaczy o czworonogach.

species- gatunek

breed- rasa

pedigree- rodowód

carnivore- mięsożerne

herbivore- roślinożerne

Monkey and Ape

Posługując się angielskimi słowami "monkey" i "ape", Polacy nie zdają sobie często sprawy, iż nie są to synonimy. Oba określenia tłumaczy się zazwyczaj na język polski jako 'małpa'. Rzeczowniki "monkey" i "ape" odnoszą się jednak do różnych zwierząt i nie powinny być używane wymiennie.

Słowem "ape" określa się tylko te naczelne, które najbardziej przypominają człowieka (potrafią poruszać się na dwóch kończynach, nie mają ogona lub jest on bardzo krótki), czyli goryle, szympansy, orangutany i gibbony. Jego polskim odpowiednikiem jest określenie 'małpa człekokształtna'.
Mandrills and capuchins are not apes.
Mandryle i kapucynki nie są małpami człekokształtnymi.

Z kolei słowo "monkey" odnosi się do naczelnych z długimi ogonami, żyjących na drzewach, czyli np. do kapucynek.
Monkeys usually live in trees, have thirty-two teeth and a hairy coat.
Małpy zazwyczaj żyją na drzewach, mają trzydzieści dwa zęby i włochatą sierść.

Także użycia przenośne omawianych tu słów różnią się wyraźnie. Rzeczownikiem "monkey" możemy w języku angielskim określić niegrzeczne, rozbrykane dziecko. Z kolei słowo "ape" w odniesieniu do ludzi oznacza głupią, niezdarną osobę i używane jest zazwyczaj wtedy, gdy irytuje lub niecierpliwi nas czyjeś zachowanie. Różnicę między metaforycznym użyciem słów "monkey" i "ape" ilustruje poniższa para przykładów:

Come here at once, you little monkey!
Przyjdź tu w tej chwili, ty mały psotniku!
Come here at once, you ape!
Przyjdź tu w tej chwili, ty niezdaro!

Wyrazy "ape" i "monkey" mają odmienne znaczenia również w użyciu czasownikowym. Pierwszy odpowiada polskiemu 'małpować', czyli naśladować czyjeś zachowanie. Czasownika "monkey about/around" używa się natomiast, gdy ten, o kim mowa, wygłupia się, szaleje, zachowuje się uciążliwie, przeszkadza:

Joanna and Fidel's neighbour always apes their behaviour.
Sąsiad Joanny i Fidela zawsze małpuje ich zachowanie.

Dorian's children were monkeying around in my garden again. I couldn't stand it!
Dzieci Doriana znów szalały w moim ogrodzie. Nie mogłem tego znieść!

Domestic / farm animals (Zwierzęta udomowione i gospodarcze)

 pet- zwierzę trzymane w domu

pet shop- sklep ze zwierzętami

canary- kanarek

parrot- papuga

guinea pig- świnka morska

hamster- chomik

cat- kot

kitten- kotek

dog- pies

puppy- szczeniak

collar- obroża

kennel- a small "house" for a dog kept outdoors; a shelter for homeless dogs; buda dla psa; schronisko dla psów
The dog's kennel was dirty and neglected.
Buda tego psa była brudna i zaniedbana.

lead / leash- smycz

muzzle- kaganiec

rabbit- królik

rat- szczur

snake- wąż

tortoise- żółw

cattle- bydło

 Uwaga!

Łatwo pomylić wyrazy „cattle” i „kettle”.

Błędnie: They sell cattles in the hardware shop.
Poprawnie: They sell kettles in the hardware shop.
Słowo ‘cattle’ oznacza “bydło” i, jak inne rzeczowniki zbiorowe (np. ‘the police’, ‘the people’, ‘the clergy’, ‘the military’), łączy się z liczbą mnogą czasownika, np. ‘Cattle are also raised’ (“Hoduje się również bydło”).
Natomiast ‘kettle’ oznacza “czajnik”, np. ‘Put the kettle on!’ (“Nastaw wodę w czajniku!”).

cow- krowa

sheep- owca

goat- koza

goose- gęś (uwaga! nieregularna liczba mnoga: geese)

horse- koń

donkey- osioł

 Animal Sounds

bark- szczekać

bleat- to make a sound that goats or sheep make; to complain; beczeć; jęczeć; piszczeć
Did you hear that sheep bleat?

Czy słyszałeś beczenie tej owcy?
Stop bleating, it won’t do- I’m not going to change my mind.
Przestań jęczeć, to nic nie da- nie zmienię zdania.

 chirp- to produce sharp, high-pitched sounds (e.g. about birds); ćwierkać, świergotać
It was a lovely morning, with birds chirping outside and sun shining brightly.
To był śliczny poranek, ptaki ćwierkały na zewnątrz, a słońce jasno świeciło.

 hiss- to make a sound that snakes produce; syczeć
Julka was scared when the snake hissed.
Julka przestraszyła się, kiedy wąż zasyczał.

 howl- to give a loud noise, to cry; a sound that dogs produce; wyć, ryczeć (o dziecku); skowyt, wycie
We could hear dogs howl as we were approaching the village.
Zbliżając się do wsi słyszeliśmy wycie psów.

Phrasal verb

howl (somebody) down- to make a disapproving sound so that someone else cannot be heard; zakrzyczeć, zagłuszyć
The audience howled the speaker down.
Publiczność zakrzyczała mówcę.

 mew / miaow- miauczeć

purr- mruczeć

 snarl- warczeć

Phrasal verb

snarl at- to make a threatening noise (of a dog); to talk to someone in a rude way; warczeć, burczeć, odburknąć
The dog snarled at us as we approached the gate.
Pies warknął na nas, kiedy zbliżyliśmy się do bramy.

 whine- skomleć, wyć

 Animal Movements

creep- pełzać

 perch- to sit (e.g. on a branch); a place where birds sit; a place to sit; przycupnąć, usadowić się, przycupnąć; grzęda; miejsce, na którym chwilowo się siedzi
A sparrow perched on the window sill waiting for some bread crumbs.
Wróbel przycupnął na parapecie, czekając na okruchy chleba.

 slither- to move like a snake; pełzać, ślizgać się, poruszać się jak wąż
A great snake was moving toward us, slithering through the grass.
Wielki wąż zbliżał się w naszym kierunku, pełznąc przez trawę.

 wag- merdać ogonem

 wriggle- to wiggle, to twist; wić się, wiercić się
Large worms were wriggling in the earth.
W ziemi wiły się wielkie robaki.

Phrasal verb

wriggle out of- to try to avoid doing something; wykręcać się (od czegoś), wymigiwać się
Whenever I ask you for help, you start wriggling out of it.
Za każdym razem, kiedy proszę cię o pomoc, wykręcasz się.

 Animals- parts of the body

 muzzle- pysk

paw- łapa

tail- ogon

whisker- a long stiff hair growing out of an animal's muzzle; wąs (np. kota)
Kids!
Don't try to pull the cat's whiskers!
Dzieci! Nie próbujcie ciągnąć kota za wąsy!

 Animals in groups

a covey (of grouse)- stado (kuropatw)

a flight (of geese)- klucz / stado (gęsi)

a flock- a group of birds; a group of sheep; to gather, to move together as a crowd; stado (np. ptaków, owiec); gromadzić się, zbierać się
Have you seen the flock of birds flying over there? It was an amazing view.
Czy widziałeś stado ptaków, które tam leciało? To był fantastyczny widok.

a litter-miot

a pride of lions- stado lwów

a school (of whales)- ławica (wielorybów)

a swarm- a group of insects; a crowd of people; to move in a crowd, to be teeming; rój, mrowie, mnóstwo; roić się, mrowić się, tłoczyć się, zalewać
We've seen a swarm of bees near the bee yard.
Widzieliśmy rój pszczół w pobliżu pasieki.

 Idioms connected with animals

the bee’s knees- cud świata (o osobie)

to have a bee in one’s bonnet- mieć bzika na jakimś punkcie

to have kittens- denerwować się, niepokoić się

furkid- a pet which is treated by its owner as a child; futrzane dziecko, zwierzątko domowe traktowane jak dziecko
My parents treat their dog as a furkid
Moi rodzice traktują swojego psa jak dziecko.

sleep camel- a person who doesn't get enough sleep during the week and makes up for it during the weekend; osoba, która nadrabia brak snu w weekendy
I've become a real sleep camel lately.
I never get up before ten on a Saturday.
Zacząłem ostatnio nadrabiać brak snu w weekendy. Nigdy nie wstaję przed dziesiątą w sobotę.

straight from the horse’s mouth- z pierwszej ręki (np. wiadomość)

I could eat a horse- jestem głodny jak wilk

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Matura z angielskiego Matura Vocabulary: Animals
Loading ...